Events

16/09-2021: Ekstraordinær generalforsamling 16/9-2021

4. Sep 2021 af Kim Lundberg Stegenborg Madsen

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Tesla Owners Denmark foreningen torsdag den 16. september 2021 kl. 20.00

Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom.

Der åbnes for online mødet kl. 17.00, så der er mulighed for at teste at de har adgang. Bestyrelsen opfordrer til at man har testet Zoom på forhånd og ikke gør det på selve dagen.

Den 19/8-2021 holdt vi generalforsamling, hvor udformningen af budgetforslag blev underkendt og det blev pålagt den nye bestyrelse at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor budgettet skulle godkendes.

Du skal tilmelde dig senest d. 15. september 2021, hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen. 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling vil du her på siden, når du er logget ind og tilmeldt, kunne se information om, hvordan du deltager, samt evt. bilag og forslag til den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Oplysning om registrering af mødedeltagere.
  4. Gennemgang af regnskab og vedtagelse af budget.
  5. Evt. fremsendte forslag.

Vi ser frem til en konstruktiv dialog og en behagelig ekstraordinær generalforsamling med vores medlemmer.

Venlig hilsen
Tesla Owners Denmark Bestyrelsen

Hvem kan deltage? Premium medlem

Pris: Gratis

Tidspunkt: 16/09-2021 kl. 20:00

Sidste frist for tilmelding: 15/09-2021

Tilbage til alle events

Til toppen