Events

19/08-2021: Ordinær generalforsamling 2021

26. Jul 2021 af Kim Lundberg Stegenborg Madsen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Tesla Owners Denmark torsdag den 19. august 2021 kl. 19.00

Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom.

Der åbnes for online mødet kl. 17.00, så der er mulighed for at teste at de har adgang. Bestyrelsen opfordrer til at man har testet Zoom på forhånd og ikke gør det på selve dagen.

Den 27/5 holdt vi et bestyrelsesmøde, hvor vi gennemgik formalia vedrørende afholdelse af generalforsamling under corona. Det har ikke været muligt for os at vide inden 1/5, om en fysisk generalforsamling ville kunne afholdes og vi vælger derfor at indkalde til generalforsamling online.

På mødet blev der derudover diskuteret at vi har brug for flere kræfter i bestyrelsen, og vi opfordrer derfor til at alle med interesse, og gerne med bestyrelseserfaring, til at stille op, ligesom vi har aftalt at alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller deres plads i bestyrelsen, tilgængeligt for nyvalg, sådan at vi får de bedste kræfter ind.

Ønsker man som medlem at stille op til bestyrelsen skal man sende en mail til gf2021@teslaownersdenmark.dk, senest d. 17. august 2021 inklusive motivation for opstilling, herunder, hvad man kan byde ind med. Skriv ”bestyrelse” i emnefeltet.

Ønsker man som medlem at stille forslag til generalforsamlingen skal man sende en mail til gf2021@teslaownersdenmark.dk, senest d. 7. august 2021 inklusive motivation for opstilling, herunder, hvad man kan byde ind med. Skriv ”forslag” i emnefeltet.

Du skal tilmelde dig senest d. 12. august 2021, hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen. 3 dage før generalforsamlingen vil du her på siden, når du er logget ind, kunne se information om, hvordan du deltager, samt evt. bilag og forslag til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af referent.
 3. Oplysning om registrering af mødedeltagere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Gennemgang af regnskab og vedtagelse af budget.
 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 7. Valg til bestyrelse:
  1. Valg af formand. Konstitueret formand Michael Jensen stiller op til valg.
  2. Valg af kasserer. Henrik Thierry stiller op.
  3. Valg af sekretær. Sabine Lind stiller op.
  4. Valg af bestyrelsesmedlem: Kim Lundberg Stegenborg Madsen er villig til genvalg.
  5. Valg af bestyrelsesmedlem: Simon stiller ikke op igen. Sead Sainoski stiller op.
  6. Valg af bestyrelsessuppleant: Emre Altıntaş er villig til genvalg.
  7. Valg af bestyrelsessuppleant: Andrej Jaroslav Rode-Festersen stiller ikke op igen. Posten er åben.
  8. Valg af revisor: Morten Struve er villig til genvalg.
 8. Eventuelt

Vi ser frem til en konstruktiv dialog og en behagelig generalforsamling med vores medlemmer.

Venlig hilsen
Tesla Owners Denmark Bestyrelsen

Hvem kan deltage? Premium medlem

Pris: Gratis

Tidspunkt: 19/08-2021 kl. 19:00

Sidste frist for tilmelding: 12/08-2021

Tilbage til alle events

Til toppen