Events

TeslaOwnersDenmark.dk

30/03-2023: Ordinær generalforsamling 2023

28. Feb 2023 af Kim Lundberg Stegenborg Madsen

Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling torsdag 30/3 kl. 19.00

Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom.

Tilmelding foregår via nedenstående link senest kl. 18.00 d. 29. marts 2023. Zoom-link vil være synligt for tilmeldte medlemmer, når de er logget ind. Der åbnes for online mødet kl. 17.00, så der er mulighed for at teste at de har adgang. Bestyrelsen opfordrer til at man har testet Zoom på forhånd og ikke gør det på selve dagen. 

Bestyrelsen ønsker også at flere deltager aktivt i og på vores generalforsamling, derfor er det besluttet at vi denne gang trækker lod blandt de deltagende medlemmer om en eksklusiv flaske Amager Gin med TOD logo, vi kun har et meget begrænset parti af. Se link nedenfor.

Vi har stadig brug for flere kræfter i både bestyrelsen såvel som teams (træf/events, medlemsaftaler mv), så vi opfordrer derfor til at du giver dig til kende inden eller på generalforsamlingen, hvis du ønsker at være med til at hjælpe til i foreningen og arbejde for gode oplevelser for medlemmerne og resten af Tesla netværket.
Roller og opgaver er beskrevet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i December 2022

Ønsker man som medlem at stille op til bestyrelsen skal man sende en mail til gf2023@teslaownersdenmark.dk, senest d. 27. marts 2023 inklusive motivation for opstilling, herunder, hvad man kan byde ind med. Skriv ”Ansøgning til bestyrelse” i emnefeltet. Hvis man vil hjælpe til på anden vis, så skriv "hjælpe til i foreningen" i emnefeltet.

Ønsker man som medlem at stille forslag til generalforsamlingen skal man sende en mail til forslag@teslaownersdenmark.dk, senest d. 20. marts 2023 inklusive motivation for forslaget. Skriv ”forslag til generalforsamling” i emnefeltet. Bemærk! Man skal deltage i generalforsamlingen og fremsætte sit forslag der, for at det tages op til afstemning.

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer. 
 2. Valg af referent.
 3. Oplysning om registrering af mødedeltagere. 
 4. Bestyrelsens beretning. 
 5. Gennemgang af regnskab og vedtagelse af budget. 
 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
 7. Valg til bestyrelse:
  1. Valg af formand:
  2. Valg af kasserer: Henrik Thierry er villig til genvalg. 
  3. Valg af bestyrelsesmedlem: Nicklas Møller Danholm er villig til genvalg.
  4. Valg af bestyrelsesmedlem: bestyrelsessuppleant Lars Dolleris Kuhlmann stiller op.
  5. Valg af bestyrelsesmedlem: 
  6. Valg af bestyrelsesmedlem: 
  7. Valg af bestyrelsessuppleant: 
  8. Valg af bestyrelsessuppleant: 
  9. Valg af revisor: Morten Struve er villig til genvalg. ​
 8. Eventuelt 
 9. Udtrækning om en eksklusiv flaske Amager Gin med TOD logo.

Vi ser frem til en konstruktiv dialog og en behagelig generalforsamling med vores medlemmer.

Hvem kan deltage? Fuldt medlem

Pris: Gratis

Tidspunkt: 30/03-2023 kl. 19:00

Sidste frist for tilmelding: 29/03-2023

Læs mere: https://teslaownersdenmark.dk/menu/competitions/competition_id/24

Tilbage til alle events

Til toppen