Events

31/03-2022: Ordinær generalforsamling 2022

10. Mar 2022 af Nicolas Munk-Rechnitzer

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Tesla Owners Denmark torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00

Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom.

Der åbnes for online mødet kl. 17.00, så der er mulighed for at teste at de har adgang. Bestyrelsen opfordrer til at man har testet Zoom på forhånd og ikke gør det på selve dagen.

Ønsker man som medlem at stille op til bestyrelsen skal man sende en mail til gf2022@teslaownersdenmark.dk, senest d. 28. marts 2022 inklusive motivation for opstilling, herunder, hvad man kan byde ind med. Skriv ”bestyrelse” i emnefeltet.

Ønsker man som medlem at stille forslag til generalforsamlingen skal man sende en mail til gf2022@teslaownersdenmark.dk, senest d. 29. marts 2022 inklusive motivation for opstilling, herunder, hvad man kan byde ind med. Skriv ”forslag” i emnefeltet.

Du skal tilmelde dig senest d. 25. marts 2022, hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen. 3 dage før generalforsamlingen vil du her på siden, når du er logget ind, kunne se information om, hvordan du deltager, samt evt. bilag og forslag til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af referent.
 3. Oplysning om registrering af mødedeltagere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Gennemgang af regnskab og vedtagelse af budget.
 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 7. I henhold til foreningens vedtægter har Sead Sainoski ønsket at indbringe den siddende bestyrelses beslutning om dennes eksklusion af foreningen til prøvelse for den mødte generalforsamling. Efter at de involverede parter har haft mulighed for at redegøre for beslutningsgrundlaget, og medlemmet har haft mulighed for at bidrage med sin udlægning af forløbet, vil generalforsamlingen stemme om hvor vidt beslutningen opretholdes eller omstødes. Afstemningen afgøres ved kvalificeret flertal.
 8. Valg til bestyrelse:
  1. Valg af formand. Konstitueret formand Nicolas Munk-Rechnitzer stiller op.
  2. Valg af kasserer. Henrik Thierry er villig til genvalg.
  3. Valg af sekretær. Sabine Lind er udtrådt af bestyrelsen pr. 12/1-2022. Denis Bešić stiller op.
  4. Valg af bestyrelsesmedlem: Kim Lundberg Stegenborg Madsen ønsker ikke genvalg. Elias Holm stiller op.
  5. Valg af bestyrelsesmedlem: bestyrelsessuppleant Jan Arild Nielsen stiller op.
  6. Valg af bestyrelsessuppleant: Emre Altıntaş ønsker ikke genvalg. Posten er åben.
  7. Valg af bestyrelsessuppleant: Posten er åben.
  8. Valg af revisor: Morten Struve er villig til genvalg.
 9. Eventuelt

Vi ser frem til en konstruktiv dialog og en behagelig generalforsamling med vores medlemmer.

Venlig hilsen
Tesla Owners Denmark Bestyrelsen

Hvem kan deltage? Premium medlem

Pris: Gratis

Tidspunkt: 31/03-2022 kl. 19:00

Sidste frist for tilmelding: 25/03-2022

Tilbage til alle events

Til toppen